HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT
MSP 8122: Hộp 550ml (17.6 x 12 x 4.2cm)
MSP 8124: Hộp 650ml (17.6 x 12 x 5.2cm)
MSP 8126: Hộp 750ml (17.6 x 12 x 6.0cm)
MSP 8128: Hộp 1000ml (17.6 x 12 x 7.7cm)

– Chất liệu: 100% nhựa PP cao cấp an toàn
– Màu sắc: thân trong, nắp trong
– Có 4 size: 550ml / 650ml / 750ml / 1000ml
– Đóng gói: 10 cái / lốc