BỘ RỔ THAU ÚP CHÉN DĨA (có nắp / không nắp)
 Mã sản phẩm: 3422 (có nắp), 3425 (không nắp)
 Kích thước: L42 x W30 x H15 / 9 (cm)
 Màu sắc (9 màu): Đỏ, Đỏ trong, Cam, Dương đậm, Dương trong, Hồng đậm, Hồng trong, Lá đậm, Lá trong
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
BỘ RỔ THAU CHỮ NHẬT (có nắp / không nắp)
 Mã sản phẩm: 3423 (có nắp), 3424 (không nắp)
 Kích thước: L42 x W30 x H15 / 9 (cm)
 Màu sắc (5 màu): Đỏ, Cam, Dương đậm, Hồng đậm, Lá đậm